Parochiale Federatie Zedelgem
Parochies Aartrijke - Loppem - Veldegem - Zedelgem St. Elooi - Zedelgem St. Laurentius
Deze website is niet meer actief, en wordt binnenkort vernieuwd.

Verantwoordelijken van de federatie:
Priester Luc De Graeve
Koning Albertstraat, 2
8210 Veldegem

Tel : 050 278 087
Fax : 050 281 912
E-mail : parveldegem@hotmail.com
Priester Paul Beernaert
Snellegemsestraat 13
8210 Zedelgem

E-mail: paulbeernaert@skynet.be
Tel: 050 209 198
GSM: 0468 18 68 55
Priester Bernard Verly
Sint-Elooistraat, 16
8210 Zedelgem

Tel : 050 209 215
Fax : 050 209 215
E-mail : st.elooipar.zedelgem@skynet.be
Diaken Daniël Verdonck
Dopheidelaan, 28
8210 Loppem

Tel : 050 841 462
Gsm : 0497 771 586
E-mail : daniel.verdonck@scarlet.be

Dopen en huwelijken:

Sint-Laurentius te Zedelgem : Paul Beernaert
Sint-Elooi te Zedelgem : Bernard Verly
Sint-Martinus te Loppem : Daniël Verdonck
Sint-Andreas te Aartrijke : Luc Degraeve
O.L.Vrouw te Veldegem : Luc Degraeve

Uitvaarten :

alles bij Luc Degraeve


Herabonnering Kerk en Leven:

Koning Albertstraat 2
8210 Veldegem
maandag en woensdag 9-11u
050 27 80 87
lucdegraeve@hotmail.com

contactpersoon Aartrijke:

Caroline Buffel
Aartrijksestraat 86, 8211 Aartrijke
050209314
buffel.caroline@skynet.be